Koko maailman energiantarve nousi 2,3 % vuonna 2018, mikä edusti koko vuosikymmenen nopeinta kasvua. Poikkeuksellisen kasvun takana on vahvistunut maailmantalous ja suuremmat lämmitys- ja viilennystarpeet tietyillä alueilla. Maakaasu on noussut suosituksi polttoaineeksi, sillä sen käyttö kasvoi eniten ja on vastuussa 45 % energiankulutukset kasvusta. Kaasun kysynnän kasvu on ollut erityisen vahvaa varsinkin Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Kaikkien polttoaineiden kysyntä kasvoi, ja fossiilisten polttoaineiden osuus oli lähes 70 % kasvusta toisena vuotena peräkkäin. Aurinko- ja tuulivoiman tuotanto kasvoi kymmenillä prosenteilla, pelkästään aurinkovoiman tuotanto kasvoi 31 %. Silti tämä ei ollut vielä riittävän nopeaa täyttämään kasvanutta sähkötarvetta ympäri maailmaa, mikä ajoi myös kivihiilen käyttöä suuremmaksi.

Energiankulutuksen kasvaminen johti siihen, että maailmanlaajuisesti energiantuotannon hiilidioksidipäästöt nousivat 1,7 % kolmeenkymmeneenkolmeen gigatonniin vuonna 2018. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa jo yksistään tuotti kymmenen gigatonnin päästöt, mikä kattoi kolmanneksen kaikista päästöistä. Suurin osa näistä päästöistä tuli nuorista kivihiilivoimalaitoksista kehittyvissä Aasian maissa. Valtaosa kivihiilen polttokapasiteetista löytyy nykyään Aasiasta, missä voimaloiden keski-ikä on 12 vuotta, mikä on vuosikymmeniä vajaa noin 50 vuoden keskimääräisestä voimalan eliniästä.

Tutkimus kulutuksesta ja päästöistä

Nämä löydökset ovat osa Kansainvälisen energiajärjestön uusinta tutkimusta maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta ja energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä vuonna 2018. Maailmanlaajuinen energia- ja hiilidioksidistatusraportti tarjoaa korkeatasoisen ja päivitetyn näkökulman energiamarkkinoihin, kuten uusimman saatavilla olevan datan öljyn, maakaasun, hiilivoiman, tuulivoiman, aurinkovoiman, ydinvoiman, sähkön ja energian tehokkuudesta.

Sähkö jatkaa asemoitumistaan tulevaisuuden ”polttoaineena”, kun maailmanlaajuinen sähkön kysyntä kasvoi 4 % vuonna 2018 yli 23 000 terawattituntiin. Tämä nopea kasvu nostaa sähkön kohti 20 % osuutta energian lopullisesta kokonaiskulutuksesta. Kasvava sähköntuotanto vastasi puolta ensisijaisen energiantarpeen kasvusta.

Uusiutuvat energianlähteet vaikuttivat merkittävästi tähän sähköntuotannon kasvuun, kun niiden osuus oli lähes puolet sähkön kysynnän kasvusta. Kiina säilytti paikkansa uusiutuvien energianlähteiden tuottajana sekä tuuli- että aurinkovoiman osalta ja seuraavina tulivat Eurooppa ja Yhdysvallat. Energiaintensiteetti kehittyi viime vuonna 1,3 %, mikä on vain puolet vuosien 2014—2016 tahdista. Tämä kolmas peräkkäinen hidastumisen vuosi johtui heikommista energiatehokkuuden käytännöistä ja vahvasta kysynnän kasvusta suuren energiaintensiteetin talousalueilla.

Maakaasu nostaa suosiota

Kansainvälisen energiajärjestön johtaja Fatih Birol kertoi, että olemme nähneet poikkeuksellisen nousun maailmanlaajuisessa energiankysynnässä vuonna 2018, jolloin kasvu oli nopeinta koko vuosikymmenellä. Hänen mukaansa viime vuotta voidaan myös pitää jälleen hyvänä vuotena maakaasulle, joka vastasi lähes puolesta maailmanlaajuisen energiankysynnän kasvusta.

Mutta huolimatta uusiutuvien energianlähteiden kasvusta, maailmanlaajuiset päästöt ovat yhä nousussa, mikä osoittaa, että kiireellistä toimintaa vaaditaan kaikilla rintamilla – puhtaiden energiaratkaisujen kehittämisessä, päästöjen rajoittamisessa, tehokkuuden kehittämisessä sekä uusien investointien ja innovaatioiden luomisessa, kuten hiilikaappauksen, uudelleenkäytön ja varastoinnin osalta.

Lähes viidennes maailmanlaajuisen energiankysynnän kasvusta syntyi kasvaneesta lämmityksen ja viilennyksen tarpeesta, koska keskimääräiset talvi- ja kesälämpötilat joillakin alueilla saavuttivat tai ylittivät historialliset ennätykset. Kylmät kaudet kasvattivat lämmityksen kysyntää ja mikä merkittävämpää, kuumemmat kesälämpötilat nostivat jäähdytyksen tarvetta.

Kiina, Yhdysvallat ja Intia yhdessä vastasivat lähes 70 % energiantarpeen noususta koko maailmassa. Yhdysvalloissa nähtiin suurin kasvu öljyn ja maakaasun kysynnässä maailmanlaajuisesti. Yhdysvaltain maakaasun kulutus nousi 10 % edellisvuodesta, mikä oli nopein kasvu Kansainvälisen energiajärjestön tilastointihistoriassa vuodesta 1971 alkaen. Viime vuoden kasvu Yhdysvaltain kysynnässä oli yhtä suuri kuin Ison-Britannian koko nykyinen maakaasun kulutus.

Maailmanlaajuinen maakaasun kysyntä kasvoi nopeinta tahtia vuoden 2010 jälkeen, kun vuosittainen kasvu oli 4,6 %, mikä oli toinen peräkkäinen vahvan kasvun vuosi, jota ajoi kivihiilen suurempi kysyntä ja korvaaminen. Kysynnän kasvua johti Yhdysvallat. Maakaasun kysyntä Kiinassa kasvoi lähes 18 prosentilla.

Öljyn kysyntä kasvoi maailmanlaajuisesti 1,3 %, missä Yhdysvallat oli jälleen johtava maa maailmanlaajuisessa kysynnän kasvussa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen öljyjalosteiden, kasvavan teollisen tuotannon ja tieliikennepalveluiden lujan laajentumisen ansiosta. Maailmanlaajuinen kivihiilen kulutus nousi 0,7 %, kun kasvua nähtiin ainoastaan Aasiassa, pääosin Kiinassa, Intiassa ja muutamissa muissa maissa Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa.

Myös ydinvoiman tuotanto nousi 3,3 % vuonna 2018, kun maailmanlaajuinen tuotanto saavutti ennen Fukushiman onnettomuutta olleen tason, pääosin tuloksena uusista kiinalaisista voimaloista ja neljän reaktorin uudelleenkäynnistyksestä Japanissa. Maailmanlaajuisesti ydinvoimalat tuottivat 9 % sähköntarpeen kasvusta.

Kotitietokoneen sähkönkulutus

Tiedämme kaikki, että meidän kannattaa sammuttaa tietokoneemme silloin, kun emme käytä niitä, mutta on helppoa olla laiska ja jättää ne päälle koko päiväksi. Tällä tavoin hukkaat kuitenkin rahaa sähköön. Tietokoneen käyttämisen kustannukset vaihtelevat laajasti muutamista tekijöistä riippuen. Ratkaisevassa asemassa ovat esimerkiksi tietokoneen komponentit. Ymmärrettävästi tehokkaan peli-PC:n käyttäminen huippukomponenteilla käyttää enemmän sähköä käytössä kuin Chromebox heikompitasoisella prosessorilla.

Vaikka tietokoneesi olisi huipputehokas laite 750-wattisella virtalähteellä, se ei tarkoita, että kone käyttäisi 750 wattia koko ajan. Useimmissa tietokoneissa on virransäästöominaisuuksia, jotka pienentävät energiankulutusta, kun tietokone on lepotilassa tai käyttäessäsi perustoimintoja kuten netin selaamista. Bitcoinien louhiminen tai hajautetun folding@home-laskennan suorittaminen kotitietokoneella käyttää enemmän sähköä kuin Word-dokumenttien kirjoittaminen, uutissivustojen selaaminen tai pelaaminen Älypäässä tai PokerStarsilla, vaikka näihin kaikkiin käytettäisiin täsmälleen samaa tietokonetta saman tuntimäärän ajan joka päivä.

Koska tietokoneen käyttö voi vaihdella runsaasti eri tietokoneiden ja käyttäjien välillä, paras tapa ottaa selville omat sähkökustannuksesi on käyttää itse mittaria. Voit ostaa yksinkertaisen sähkönkulutusmittarin parilla kympillä ja käyttää sitä kaikkien kotisi sähkölaitteiden kulutuksen mittaamiseen. Mittaa tietokoneesi sähkönkulutus sammuttamalla ensin kaikki laitteet, kytkemällä tietokoneesi kulutusmittariin ja kytkemällä sen jälkeen kulutusmittarin seinään. Kytkemällä mittarin jatkojohdon kautta voit mitata samalla tietokoneen, näytön, kaiuttimen ja muiden oheislaitteiden kulutuksen.