Monet varmasti osaavat yhdistää tsunamin valtavaan aaltoon, joka voi pahimmillaan pyyhkäistä suuriakin alueita alleen, saaden aikaan vaurioita ja sekasortoa.

Olemme lukeneet lehdistä ja nähneet uutisista kuinka tsunamit ovat äkkiarvaamatta iskeneet rantakaupunkeihin, vaatien jopa satojen tuhansien hengen ja jättäen jälkeensä lohduttoman tuhon. Mikä tsunami oikeastaan on ja mistä se saa alkunsa? Useat ovat alkaneet pohtia, tulisiko tiettyjä lomakohteita kokonaan välttää näiden “tappaja-aaltojen” vuoksi ja onko ylipäänsä mahdollista ennustaa, minne suuret aallot todennäköisemmin iskevät? Yksi askarruttavista kysymyksistä liittyy myös tsunamilta suojautumiseen. Mitä tehdä jos tsunamivaroitus annetaan? Tsunamilla tarkoitetaan suurta hyökyaaltoa, jonka muodostaa merenpohjan tavanomaista voimakkaammasta liikkeestä syntyvä useiden aaltojen sarja. Tällainen aalto saa alkunsa yleensä siitä, kun niin sanottu meripatsas joutuu epätasapainoon. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi maanjäristys, vulkaaninen toiminta, maanvyörymä tai meteoriitin iskeytyminen mereen. Tsunamin ja tuulen aiheuttaman pinta-aallon erona on, että hyökyaallossa vesimassa lähtee koko syvyydeltään aiheuttamaan liikettä, kun taas tuuli kykenee liikuttamaan vain meren pintaa. Tsunamiaallon nopeus voi olla jopa 900 km/tunnissa ja aallonpituudet saattavat pahimmillaan nousta satoihin kilometreihin. Tsunami saa nimensä japanin kielestä ja tarkoittaa satama-aaltoa. Niiden esiintyminen on yleisempää Tyynellämerellä, sitä ympäröivän niin kutsutun tulikehän vuoksi, joka aiheuttaa runsasta seismistä aktiivisuutta. Mutta koska tsunamien syntytapoja on useita, tavataan niitä suurimmissa merissä ympäri maailmaa. Hyökyaalto synnyttää helposti kuvan kymmeniä metriä korkeasta vesiseinämästä, joka yhtenä tyrskynä hukuttaa alleen suuria maa-alueita. Tämä ei useinkaan ole tsunamille tyypillistä, vaan yleisemmin se saapuu rantaan varsin loivana tulva-aaltona, joka on tosin huomattavasti korkeampi ja nopeampi kuin tavallinen vuorovesi. Siitä huolimatta se saa runsaasti tuhoa aikaan, sillä äkillinen tulva ja voimakkaat virtaukset saavat suuriakin tavaroita liikkeelle ja ison aallon vetäytyessä mereen, imaisee se mukanaan ihmisiä ja esineitä kauas rannasta.

Voiko tsunamin ennustaa ja kuinka siltä suojaudutaan?

Usein sanotaan, että tsunamin voi tunnistaa meren normaalia voimakkaammasta vetäytymisestä juuri ennen aallon saapumista. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkansa, sillä toisinaan merenpinta voi jopa nousta ennen hyökyaaltoa. Tsunamin kaltaiset luonnonilmiöt ja niiden mahdolliset seuraukset ovat hyvin hankalia ennustaa, sillä niin moni seikka vaikuttaa siihen, syntyykö normaalia suurempaa aaltoa lainkaan ja minkälaisena se lopulta tavoittaa rantaviivan. Mikäli tsunamin uhka on tunnistettu, tulee tarkkaavaisesti noudattaa annettuja ohjeita. Varoitusjärjestelmät perustuvat maanjäristysten tarkkaan seurantaan ja merenpinnan korkeusvaihtelun mittaamiseen. Mikäli havaittu maanjäristys on riittävän voimakas, laukaisee se hälytysjärjestelmän, jonka pohjalta annetaan yleensä ensimmäinen varoitus. Tällöi ei tietenkään voida vielä olla varmoja siitä, aiheutuuko järistyksestä tsunamia, mutta tilannetta tarkkaillaan tiiviisti, jotta mahdollisen hyökyaallon vaarasta voidaan tiedottaa ajantasaisesti ja antaa jatko-ohjeita. Koska tsunamin käyttäytymistä on erittäin haastavaa ennakoida, ensimmäisenä yleisenä ohjeena neuvotaan pysyttelemään poissa rannasta. On myös mahdollista, että rannalle saapuu useampi kuin yksi aalto kuluvien tuntien aikana, eikä aalloista ensimmäinen ole aina se suurin. Tästä syystä vedenrajasta tulisi pysytellä riittävän etäällä vielä tuntienkin jälkeen ensimmäisestä aallosta. Olemassa olevat varoitusjärjestelmät ovat varsin tehokkaita ennustamaan tsunamin saapumisajan, mutta sen suuruutta ja vaikutuksia sisämaahan on kuitenkin hyvin vaikea arvioida etukäteen. Tästä syystä tsunamin uhka otetaan aina vakavasti ja pyritään varautumaan pahimpaan.

Voiko tsunamin ennustaa ja kuinka siltä suojaudutaan?

Hätätilanteen varalle kannattaa aina laatia niin sanotusti toimintasuunnitelma esimerkiksi perheen tai ystävien kesken, jotta voidaan turvata läheisten löytyminen mahdollisen katastrofin jälkeen. Kannattaa yrittää pitää silmällä television tai radion ajantasaisia tiedotuksia. Veden pinta saattaa kohota hyvinkin nopeasti, joten viisasta on siirtyä korkeammalle maalle heti, kun vesi alkaa nousta. Elektronisiin laitteisiin ei tule koskea ja virtaavan veden läpi kävelemistä tulee välttää. On hyvä seurata yleisiä evakuointiohjeita ja muistaa, että tulvan jälkeenkin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.